UPDATE pdf SET hits=hits+1 WHERE file_name='indywidualne-produkty-dla-budownictwa-mieszkaniowego.pdf'