UPDATE pdf SET hits=hits+1 WHERE file_name='przemyslowe-alu-zamkniecia-ppoz-i-dymoszczelne.pdf'