UPDATE pdf SET hits=hits+1 WHERE file_name='przemyslowe-bramy-do-garazy-zbiorczych.pdf'