UPDATE pdf SET hits=hits+1 WHERE file_name='przemyslowe-bramy-szybkobiezne.pdf'