UPDATE pdf SET hits=hits+1 WHERE file_name='przemyslowe-bramy-wahadlowe-i-kurtyny-paskowe.pdf'