UPDATE pdf SET hits=hits+1 WHERE file_name='przemyslowe-produkty-dla-budownictwa-obiektowego.pdf'